VRIJWARING

Informatie verstrekt

1. Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik en de verstrekking van informatie geplaatst op de website en webshop van Carolina Guzman.

2. Op iedere rechtsverhouding die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website en webshop zijn de algemene voorwaarden van Carolina Guzman van toepassing, die op verzoek worden toegezonden en te vinden zijn op de website www.carolinaguzman.eu.

3. Informatie wordt alleen verstrekt door middel van algemene openbaarmaking en vormt daarom geen informatie die op welke situatie dan ook van toepassing is. Iedere gebruiker en bezoeker van onze website en webshop dient zelf te controleren of de gepresenteerde informatie juist en volledig is (eigen verantwoordelijkheid).

Betrouwbaarheid

1. Carolina Guzman is niet aansprakelijk voor: a) schade in verband met het gebruik van de website en webshop en de (on)mogelijkheid om deze te gebruiken, daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de website wordt verwezen; of (iii) informatie van of via een website die verwijst naar een website; b) informatie, die zonder voorafgaand overleg met Carolina Guzman op de website of webshop wordt geplaatst.

2. De in dit artikel genoemde beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Carolina Guzman.

Auteursrecht- en merkenrecht

1. Carolina Guzman is, tenzij anders vermeld, eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website of webshop en de informatie, inclusief het auteursrecht.

2. Er wordt toestemming verleend om de website of webshop te betreden en kopieën van de informatie en kopieën daarvan te maken voor persoonlijk gebruik, waaronder het opslaan, afdrukken, reproduceren en verspreiden van informatie, op voorwaarde dat de informatie niet wordt gewijzigd en de verwijzing naar deze disclaimer bij dat exemplaar gevoegd. Elk ander gebruik van de website of webshop en de informatie, inclusief het aanbrengen van links (hypertextlinks en deeplinks) is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Carolina Guzman.