Privacyverklaring

Deze privacyverklaring

Carolina Guzman verzamelt, gebruikt en verwerkt al uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt en wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop en/of wanneer u deze aan ons kenbaar maakt via e-mail, contactformulier, telefoon en/of online telefoontje naar verzoek. In deze verklaring leggen wij uit waarom Carolina Guzman uw persoonlijke gegevens nodig heeft, voor welke doeleinden deze worden verzameld en gebruikt en hoe wij dat doen.

Identiteit De eenmanszaak Carolina Guzman is gevestigd aan de Nieuwstraat 37a te (4331 JK) Middelburg, waar zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81283954, en wordt vertegenwoordigd door Ilse Carolina Guzman Carrillo die haar diensten presenteert op de website en webshop: www.carolinaguzman.store en via een fysieke winkel in Middelburg en verder promoten via haar sociale kanalen: Instagram (@carolinaguzman.eu / @carolinaguzman.official) en Facebook (@carolinaguzman.eu).

Verwerkingsdoeleinden Carolina Guzman verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende (niet-limitatieve) doeleinden: - Het gebruiken van de verkregen informatie en/of het beantwoorden van vragen die u ons heeft gesteld via persoonlijk, telefonisch en online contact, of via het contactformulier van de website; - Om overeenkomsten en onze diensten, zoals maatwerkproducten, uit te kunnen voeren en te kunnen leveren, - Het delen van persoonsgegevens met derden ter uitvoering van de overeenkomst met toestemming van jou als koper; - Om betalingen te ontvangen en/of u te kunnen factureren voor aan u geleverde diensten en producten, - Ons klantenbestand te kunnen beheren en (commercieel) te kunnen informeren over onze diensten en producten, waaronder het versturen van gerichte e-mails/nieuwsbrieven en om het aanbod en de functionele presentatie van onze diensten op onze website te optimaliseren. - Het voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals een belastingaangifte of het uitvoeren van een vonnis, waarbij wij zonder uw toestemming gegevens met derden moeten delen.

Persoonlijke gegevens

Carolina Guzman verzamelt, verwerkt en gebruikt geen andere informatie dan die u op ons verzoek en/of door uw bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden aan ons ter beschikking stelt. Gegevens van personen jonger dan 18 jaar worden niet automatisch verwerkt, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door hun ouders, voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger. De volgende (niet-uitputtende) persoonlijke informatie wordt alleen met uw toestemming verzameld, verwerkt en gebruikt en gedeeld met derden, tenzij er een wettelijke beperking is: - Namen - Geslacht - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer / mobiel nummer - Afmetingen en foto's - Mobiele locatiegegevens - E-mailadres

Opslagperiode

Carolina Guzman bewaart uw persoonsgegevens minimaal 5 jaar nadat u voor het laatst een bestelling heeft geplaatst. In alle overige gevallen worden de gegevens niet langer bewaard dan in het voorkomende geval noodzakelijk is. De genoemde termijn van 5 jaar geldt niet als u verzoekt om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Deel met derden

Carolina Guzman zal zonder uw toestemming persoonlijke gegevens aan derden verstrekken wanneer dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Carolina Guzman neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u toch de indruk dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn, onrechtmatig worden opgeslagen en/of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld? Neem gerust contact met ons op via onze website: www.carolinaguzman.store of stuur een e-mail naar: admin@carolina-guzman.com.

Gegevens bekijken, wijzigen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar: admin@carolina-guzman.com. Voeg altijd een kopie van uw identiteitskaart of paspoort toe, zodat wij zeker weten dat het uw persoonsgegevens betreft.

Informatie vragen

Indien u meer informatie nodig heeft of vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Carolina Guzman, kunt u contact met ons opnemen via: admin@carolina-guzman.com